19.1.19

ГОЛЕМИ ХОРА

E. Hopper, "Sunlight on Brownstones" (1956)

Трябва да бъдем големи,
ГОЛЕМИ като деня,
в който новото време
за мен и за теб изгря...

Големи в любовта си
с големи мечти.
Големи и с труда си.
Просто ние – аз и ти...

Трябва да бъдем големи
за да пишем поеми
за да вдигаме скали...

Трябва да бъдем големи
в мисли и в дела,
по пътя за да не спрем.

Нямаме право и време
малки да си стоим.
Трябва да бъдем големи
за да продължим...

1973


Няма коментари:

Публикуване на коментар