И ОЩЕ НЕЩО

НА БРАТ МИ...

Стихове, БЪЛГАРСКА, I издание

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР: Сергей РАДИОНОВ
Редактор: Иван ДОЙНОВ
Художник на корицата: Велко ВЕЛКОВ
Коректор: Татяна НЕДЕЛЧЕВА
Излязла от печат: 15.01.1991 г.
Тираж 3000

Издателство „Видрица“ - Разград

ДФ „Офсетпродукт“ – Разград
Компютърно оформление: Адриан Христов

Разград 1991 г.


Ще си заминем с поглед плах – но за света какво е?
И няма път, и няма смях – но за света какво е?
Ний си отидохме – а той е бил и винаги ще бъде.
От нас дори не виждам прах – но за света какво е? (Омар Хайям)


СЪДЪРЖАНИЕ

6. НИЕ
Няма коментари:

Публикуване на коментар