26.1.19

БОТЕВ

По повод 140 годишнината от кончината на Христо Ботев

Когато смело протестираш
в желанието да си свободен
и за другите си готов да умираш,
Знай ти си частица от Ботев...

20.1.19

СПОМЕН ЗА ДЕТСТВОТО

Изпод листата на дърветата,
посред тревата – куп лъчи
лудува още мойто детство.

ЗВЕЗДЕН КОН

На Космоса писмото с почерк непознат
ти дълго сричаш в нощите си живи,
но азбуката неизвестна затруднява
разчитането и очите ти заспиват...