20.1.19

НАСТРОЕНИЕ

G.Klimt, "Sara" (1896)
Може би си много уморена,
топла е ръката ти – очите тихи
и усмивката една такава притаена,
полегни на мойте длани – почини си...

Привечер. Отблясъци играят.
залезът с последните лъчи те гали.
Почини си ти на мойте длани
и умората ти нека тук остане.

Топла е усмивката ти притаена.
Почини си. Може би си много уморена.

1975


Няма коментари:

Публикуване на коментар