20.1.19

ГАРА

Върти се времето, върти се
И релсите се разминават,
И разписанията ме увличат –
семафорите все зелено дават.

И все пътувам и пътувам
И все я няма мойта гара
И себе си с път римувам
И всяка мисъл все е стара...

И все стрелките се въртят
И все по-силен е зовът им
И релсите все тъй звънят
И няма гара – все на път е...

1975


Няма коментари:

Публикуване на коментар