КОРЕКТУРИ

В ПАМЕТ НА МАЙКА МИ

Стихове, БЪЛГАРСКА, издание, Тираж 3000 бр.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Дулинко ДУЛЕВ, Иван ДОЙНОВ, Пламен ПАНЧЕВ, Румяна ГОРАНОВА, Христо РАДУШЕВ

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР: Николай Михайлов
РЕДАКТОР: Иван Дойнов
ХУДОЖНИК: Велко Велков
ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР: Стефан Николаев
КОРЕКТОР: Пенка Цонева

Излязла от печат на 1.X.1990 г.
Издателска къща „Експресиздат“ – Казанлък, ЕФ „СТЕНИК - Д“ – Разград

Издават Клуб на дейците на културата и Дружество на писателите - Разград 1990 г.

На философите не станах мил,
Но види Бог дали съм съгрешил.
Да, нищо съм и нищо днес не ми е ясно,
Дори не знам защо съм се родил! (Омар Хайям)СЪДЪРЖАНИЕ

28. Ти сам разбираш своята нищожност
Няма коментари:

Публикуване на коментар