ИМА ТЕ

НА ДЪЩЕРЯ МИ СТАНИСЛАВА С МНОГО ОБИЧ. (ТАТКО)

Стихове, I – во издание

РЕДАКТОР: Дулинко ДУЛЕВ

КОРИЦА: Калоян ЕНЕВ

Технически Редактор: Георги ГЕОРГИЕВ

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ: ИК „Полиграф“

 гр. Разград 2007 г.


ПРЕПОРЪКА КЪМ СЕБЕ СИ
Ако няма какво да кажеш, не го казвай и не го записвай. Извини се за всичко, което си предложил за четене до сега. Извинявайте!

Поетът всеки ден обяздва облаци
Пред погледите на незряща публика.
Зареждай го с вярата си Господи, 
За да прогледнат и неведомите в Чудото. (Величко Енев)СЪДЪРЖАНИЕ


ДУМИ И ОБРАЗИ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]


АКВАРЕЛИ


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Няма коментари:

Публикуване на коментар