ТАКА ОБЪРКАН ОТ ВЪПРОСИ

ТАКА ОБЪРКАН ОТ ВЪПРОСИ
с един поне можа ли да се справиш...
Че дълъг отговор е този ден,
в който през страдания препускаш –
към най-жестокия си отговор...


Няма коментари:

Публикуване на коментар