31

Моя горчива билка,
моя несекваща болка,
моя вяра и разочарование
пак ли ще боледуваме?...


Няма коментари:

Публикуване на коментар