ДУМИТЕ

...И нито дума за думите, които са ти средство за изява.

Няма коментари:

Публикуване на коментар