5.9.18

ОСМИСЛЯНЕ

АКО НЕ ЗНАЕШ ЗАЩО СИ НА ТОЗИ СВЯТ,
НЯМА ДА РАЗБЕРЕШ И ЗАЩО СИ ЖИВЯЛ

Няма коментари:

Публикуване на коментар