16.8.18

ОПОЗИЦИЯ

ИСТИНСКИЯТ ПОЕТ Е ИДЕЙНАТА ОПОЗИЦИЯ НА ВСЯКА ВЛАСТ, ЗАЩОТО Е НОСИТЕЛ НА ЧУВСТВОТО ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И СВОБОДА, ОСТАНАЛИТЕ ПИШЕЩИ СА ЖАЛКИ ПОДЛИЗУРКИ НА "СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ",
ЗА КОЕТО БИВАТ НАГРАЖДАВАНИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар