28.8.18

В КРЪГ

ЦЯЛ ЖИВОТ ТЪРСИМ СЕБЕ СИ,
ПРЕОДОЛЯВАЙКИ ХИЛЯДИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ,
И КОГАТО ВСЕ ПАК СТИГНЕМ ДО ИСТИНАТА,
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ СМЕ СЕ ВЪРТЕЛИ В КРЪГ

Няма коментари:

Публикуване на коментар