19.7.18

КЪМ ВИСОКОТО

Дървета , като зелена армия
насочила се към върха...

Няма коментари:

Публикуване на коментар