17.7.18

КЪМ ЕСНАФА

АКО НЕ МОЖЕШ ДА ОТКЪСНЕШ ОЧИ ОТ ЗЕМЯТА ,
ЗАЩО СЕ БОИШ ДА ВЛЕЗЕШ В НЕЯ И ДА СЕ СЛЕЕШ

Няма коментари:

Публикуване на коментар