11.6.18

ДА СЕ НАМЕРИШ

Човекът беше губил толкова
много в живота си,
че единственото му желание
беше да намери себе си
поне в един човек,
а в това като че ли е и
смисълът...

Няма коментари:

Публикуване на коментар