5.6.18

КРЪСТЪТ

ЮДИТЕ  ЩЕ ВИСЯТ ПО КЛОНИТЕ НА ИСТОРИЯТА,
А ВСЕКИ РАЗПЪНАТ ЗАРАДИ ИСТИНАТА
ЩЕ ВЪЗКРЪСВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар