5.5.18

ТАКТ

КОГАТО КАЖЕШ НА НЯКОГО "СЕЩАЙ СЕ",
ОЗНАЧАВА "ПРОЯВИ ИНТЕЛИГЕНТНОСТ"

Няма коментари:

Публикуване на коментар