14.5.18

УЧАСТ

В ЖИВОТА СТАВА ТАКА,
ПРЕНЕБРЕГВАМЕ ТЕЗИ,
КОИТО НИ ОБИЧАТ,
И СЛУГУВАМЕ НА ОНЕЗИ,
КОИТО, НИТО НИ ЦЕНЯТ,
НИТО НИ УВАЖАВАТ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар