29.4.18

ДА СЕ ПОМНИ

ОСНОВНО ПРАВИЛО !!!

НИКОГА НЕ ПРАВИ КОМПОМИСИ НА
ПРОСТИЯ , НО ХИТЪР ЧОВЕК,
ЩЕ СИ ПОМИСЛИ , ЧЕ СИ ГЛУПАК

Няма коментари:

Публикуване на коментар