14.4.18

ЗАВИСИМОСТИ

ДОКАТО В ПАРИТЕ Е СИЛАТА,
СВОБОДА НЕ МОЖЕ ДА ИМА

Няма коментари:

Публикуване на коментар