14.4.18

НАГЛОСТ

НИКОЙ НЕ Е УПЪЛНОМОЩИЛ
НИКОГО
ДА РАЗПОЛАГА СЪС СВЕТА
КАТО СЪС СВОЯ
СОБСТВЕНОСТ

Няма коментари:

Публикуване на коментар