16.3.18

ПРИСМЕХЪТ

АКО ОБРАЗЪТ ТИ ГО РИСУВАТ САМО ПОХВАЛИТЕ ,
МНОГО БЪРЗО ЩЕ ГИ ИЗМИЕ СИЛАТА НА ПРИСМЕХА

Няма коментари:

Публикуване на коментар