20.3.18

ПОДАДЕНА РЪКА

ПЪТЕКА , КАТО ПОДАДЕНА РЪКА,
ЩЕ ДОСТИГНЕ ЛИ НЯКОГО

Няма коментари:

Публикуване на коментар