5.3.18

ПРОМЕНИТЕ

И СЛЕД,
ДВАДЕСЕТАТА ПУБЛИКУВАНА КНИГА,
СЛЕД 10 НАГРАДИ ОТ КОНКУРСИ,
СЛЕД ЧЛЕНСТВО В РАЗЛИЧНИ ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ,
СИ ОСТАНА СЪЩАТА ПОСРЕДСТВЕНОСТ,
КАКВАТО СИ БЕШЕ ..
ЗАЩОТО БЕШЕ ВРЪЗКАР.
ИЗВОД:
НЕ ВИНАГИ КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ НАТРУПВАНИЯ,
ВОДЯТ ДО КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОМЕНЕНОТО ЕГО...

Няма коментари:

Публикуване на коментар