12.3.18

НАСИЛА

ОМРЪЗВА БЪРЗО САМО ТОВА,
КОЕТО СЕ ПРАВИ С НАСИЛИЕ

Няма коментари:

Публикуване на коментар