29.3.18

ГОРЕ ГЛАВАТА

НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ДА СИ ДОБЪР ЧОВЕК,
ЩОМ ЖИВЕЕШ СРЕД ЛОШИ ХОРА
И ТЪРПЕЛИВО МЪЛЧИШ .

Няма коментари:

Публикуване на коментар