5.2.18

ЗНАНИЕТО

ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ИНТЕРНЕТ , 
НИКОЙ ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
САМОИЗТЪКВА , ЧЕ ЗНАЕ МНОГО

Няма коментари:

Публикуване на коментар