25.2.18

ПОДЛЕЦИТЕ

АКО ИМА НЕЩО ,
КОЕТО Е В ИЗЛИШЪК,
ТОВА СА ПОДЛЕЦИТЕ

Няма коментари:

Публикуване на коментар