20.2.18

ВЪЗМОЖНОСТИ

МОЖЕЩИЯТ, СЕ СТРЕМИ ДА КАЖЕ НЕЩО НОВО ,
КОЙТО НЕ МОЖЕ ПРАВИ ТОВА , КОЕТО СЕ ИСКА

Няма коментари:

Публикуване на коментар