18.12.17

РАЗМИНАВАНЕ

ЖИВЕЕМ В РАЗЛИЧНИ РЕАЛНОСТИ ,
В КОИТО НИКОЙ НИКОГО НЕ ЧУВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар