11.12.17

ЦВЕТЕ

ДОРИ САМО ЕДНО ЦВЕТЕ НА БАЛКОНА ТИ,ЩЕ Е
ДОСТАТЪЧНО , СРЕЩУ  ЛОШОТО  ОБКРЪЖЕНИЕ

Няма коментари:

Публикуване на коментар