18.12.17

СВОБОДОМИСЛИЕ

ТЯСНАТА ЕСНАФСКА ПРЕСМЕТЛИВОСТ 
НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ , 
ЧЕ ИМА ШИРОКОМИСЛЕЩИ ЛИЧНОСТИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар