21.12.17

ОСМИСЛЯНЕ

АКО САМ НЕ РАЗБЕРЕШ ЗА КАКВО СИ РОДЕН,
НИКОЙ С НИЩО  НЕ МОЖЕ ДА ТИ ПОМОГНЕ

Няма коментари:

Публикуване на коментар