8.12.17

ПЕСЕНТА

БЕЗКРАЙНА ПЕСЕН Е ЖИВОТЪТ НИ,
ПРИПЯВАМЕ СИ Я ,
ДОРИ КОГАТО СМЕ ЩАСТЛИВИ 

Няма коментари:

Публикуване на коментар