29.12.17

КРИТИЧНОСТ

АКО НЕ МОЖЕШ ДА ПОГЛЕДНЕШ КРИТИЧНО НА СЕБЕ СИ,
КАК ЩЕ ОЦЕНЯВАШ НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ДРУГИТЕ ХОРА

Няма коментари:

Публикуване на коментар