1.12.17

ПАРАДОКСИ

ПРИТЧИТЕ
СА ХУДОЖЕСТВЕНО ФИЛОСОФСКИ
СИНТЕЗ ЗА ПОДНАСЯНЕ НА ИСТИНАТА ,
ОТНЕСЕН КЪМ ТЕЗИ,
КОИТО НЯМАТ НИКАКВА ПРЕДСТАВА
НИТО ЗА ТЕКСТ , НИТО ЗА ПОДТЕКСТ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар