16.12.17

СИВО

НЕ УМЕЕМ ,НИТО ДА СЕ РАДВАМЕ,
НИТО ДА СЕ ТРЕВОЖИМ,
БЕЗЛИЧНО ЖИВЕЕМ КАТО В СИВ
ЕСЕНЕН ДЕН

Няма коментари:

Публикуване на коментар