7.11.17

ЗАВИСИМОСТИ

ХИГИЕНАТА НА ДУШАТА НЕ ПОЗВОЛЯВА
ТЯЛОТО ДА СЕ ОМЪРСИ ...
ЗА ОБРАТНОТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА,
ЧЕ НЕ БИ МОГЛО ДА СЕ СЛУЧИ ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар