8.11.17

ИСТИНСКИ

ИСТИНАТА СЕ ИЗРИЧА ТОГАВА ,
КОГАТО ЧОВЕК ОСТАНЕ САМ
СЪС СЪВЕСТТА СИ ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар