17.11.17

УРОЦИ

ВСЯКО СПЪВАНЕ Е УРОК,
ОТ КОЙТО ТРЯБВА ДА
СИ ИЗВЛЕЧЕШ
ПОУЧЕНИЯ

Няма коментари:

Публикуване на коментар