9.11.17

МЕРНА ЕДИНИЦА

ИЗМЕРВАШ СЕБЕ СИ С ДОБРОТО , КОЕТО СИ СТОРИЛ,
АЛА ЗА ДРУГИТЕ ТОВА НЕ СА РЕАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар