3.11.17

СМИСЪЛЪТ ?

ЖИВОТЪТ НИ ЗАПОЧВА С
ВЪЗТОРГ
И ПРИКЛЮЧВА
С ПРИМИРЕНИЕ !

Няма коментари:

Публикуване на коментар