15.10.17

ИНТУИЦИЯТА

МИСЛЕЩИЯТ ЧОВЕК 
РАЗБИРА ЗА КАКВО СТАВА ДУМА, 
ДОРИ САМО  ОТ НАМЕК

Няма коментари:

Публикуване на коментар