8.10.17

ВРЕМЕТО НЕ СПИРА ЗА НИКОГО

СЛЕД СТО ГОДИНИ - ПЪЛНА ЗАБРАВА ЗА ТОВА, КОЕТО СТАВА СЕГА...
СЛЕД ХИЛЯДА ГОДИНИ, ДОРИ СЛЕДА НЯМА ДА Е ОСТАНАЛА ОТ ВСЕМОГЪЩИТЕ
ДНЕС ХОРА И ОТ БОГАТСТВАТА ИМ...
СЛЕД 10 000 ГОДИНИ ПЛАНЕТАТА ЩЕ ИМА ДРУГ ДНЕВЕН РЕД...
СЛЕД 100 000 ГОДИНИ ДОРИ НЕ МОЖЕМ ДА СИ ПРЕДСТАВИМ НОВАТА  КАРТИНКА...
СЛЕД 1 000 000 ГОДИНИ САМО ЗЕМЯТА ВЕРОЯТНО ЩЕ Е ТОВА, КОЕТО Е, А МОЖЕ И ДА НЕ Е ...
КАКВИ ЖАЛКИ ХОРИЦА СМЕ, С ОЩЕ ПО ЖАЛКИ ЖИТЕЙСКИ СТРАСТИ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар