8.10.17

ВРЕМЕТО НЕ СПИРА ЗА НИКОГО

СЛЕД СТО ГОДИНИ -ПЪЛНА ЗАБРАВА ЗА ТОВА , КОЕТО СТАВА СЕГА...
СЛЕД ХИЛЯДА ГОДИНИ , ДОРИ СЛЕДА НЯМА ДА Е ОСТАНАЛА ОТ ВСЕМОГЪЩИТЕ
ДНЕС ХОРА И ОТ БОГАТСТВАТА ИМ...
СЛЕД 10 000 ГОДИНИ ПЛАНЕТАТА ЩЕ ИМА ДРУГ ДНЕВЕН РЕД...
СЛЕД 100 000 ГОДИНИ ДОРИ НЕ МОЖЕМ ДА СИ ПРЕДСТАВИМ НОВАТА  КАРТИНКА...
СЛЕД 1 000 000 ГОДИНИ САМО ЗЕМЯТА ВЕРОЯТНО ЩЕ Е ТОВА , КОЕТО Е,А МОЖЕ И ДА НЕ Е ...
КАКВИ ЖАЛКИ ХОРИЦА СМЕ , С ОЩЕ ПО ЖАЛКИ ЖИТЕЙСКИ СТРАСТИ .

Няма коментари:

Публикуване на коментар