2.8.17

АКО...

ПО ДОБРЕ Е 
НЯКОЙ ДА 
ТИ Е ЗАДЪЛЖЕН...

ТОЙ НЯМА ДА ТЕ 
ЗАБРАВИ ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар