15.7.17

КЪМ СЕБЕ СИ

КОГАТО ОБЪРНЕШ ПОГЛЕД КЪМ СЕБЕ СИ,
ЩЕ ОСЪЗНАЕШ, КОЛКО МНОГО СИ ИЗГУБИЛ,
ДОКАТО СИ ПРОПИЛЯВАЛ СВОЕТО ВРЕМЕ  ... 

Няма коментари:

Публикуване на коментар