5.6.17

ИСКРА

АКО НЕ МОЖЕШ ДА ВЪЗПРОИЗВЕДЕШ ИСКРА ,
НЕ ЗАГАСЯЙ ВЕЧЕ ЗАПАЛЕНАТА ОТ ДРУГИ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар