14.6.17

ЗНАК

ЗНАЧИМ Е ТОЗИ , КОЙТО Е ОСМИСЛИЛ СВОЯТА ПРЕХОДНОСТ

Няма коментари:

Публикуване на коментар