1.9.15

Върхове

Гърбиците на камилата
може би са също върхове
за някого...

Няма коментари:

Публикуване на коментар